Skip to main content

Tether, 4 Ağustos’ta, USDT stablecoin’i hakkındaki bir grup davasının mahkemede reddedildiğini bildirerek hukuki bir zafer ilan etti.

Dava, Aralık 2021’de, davacılar Matthew Anderson ve Shawn Dolifka’nın USDT’nin finansal desteği hakkında iddialarda bulunmasıyla başlamıştı. Bu iddialar, New York Eyalet Başsavcılığı (NYAG) ve Emtia Gelecekleri Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) yanı sıra Tether’in kendi rezerv bileşimi hakkındaki değişken ifadeleri üzerine kurulmuştu.

Tether, şimdi New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nin davayı dayanaksız bulduğunu belirtti. Mahkeme, davacıların USDT’nin değerinde bir azalma olduğunu belirleyemedikleri için geçerli zarar iddialarının bulunmadığını tespit etti.

Tether, böyle erken bir hukuki sürecin reddinin, davacılar tarafından getirilen geçerli hukuki iddiaların olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Hukuki zaferin ardından Tether ve Bitfinex’ten temsilciler, müşteri korumasına ve devam eden hizmetlere olan bağlılıklarını tekrarladılar. Şirket üyeleri, topluma verilen sözleri sürdürmekte “son derece odaklanmış” olduklarını belirtti.

Davacılar, Zararı Gösteremedi

Orijinal dava dosyalarında, davacılar USDT’nin fiyatında yatırımlarının değerini etkileyebilecek herhangi bir dalgalanmayı açıklamadı.

Tether daha sonra, davacıların bir zararı belirlemek için USDT değerinde bir azalış göstermeleri gerektiğini savundu. USDT değeri üzerine kurulu bir davanın uygulanabilir olmadığı görülüyor, çünkü stablecoin, küçük değişikliklere rağmen genelde 1.00 dolarlık fiyat sabitini korudu.

Bu savunma hattını izlemek yerine, davacılar Tether’in zarara uğramayı bir USDT değer azalışı aracılığıyla gösterme ısrarının yanıltıcı olduğunu belirtti ve diğer hukuki davaların öncülerini gösterdi.

Davacılar, USDT’nin rezervlerinin doğası hakkında bilgi sahibi olsalardı USDT satın almayacaklarını veya daha az USDT satın alacaklarını belirttiler.

Davacılar orijinal olarak maddi tazminat talep etmişlerdi. Ayrıca, USDT rezervlerinin ABD doları karşısında 1:1 oranında tam olarak desteklenmediğini belirten bir açıklama yapmaya ve rezerv bileşimini yanıltıcı bir şekilde ifade etmeyi durdurmaya Tether’i zorlayan tedbirler de aradılar.

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.