Skip to main content

Mum Formasyonları Nedir

Mum Formasyonları Nedir?

Mum Formasyonları, kripto para piyasası da dahil olmak üzere finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini yorumlamak için teknik analizde yaygın olarak kullanılır. Bu oluşumlar, piyasa duyarlılığı, trend tersine dönüşleri ve potansiyel ticaret fırsatları hakkında değerli bilgiler sağlar. Mum grafikleri, 18. yüzyılda Japonya’da ortaya çıkmıştır ve fiyat modellerini analiz etmek için popüler bir araç haline gelmiştir. Mum grafik, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketini temsil eder ve tipik olarak dakika, saat, gün veya hafta gibi aralıklarla görüntülenir.

Mum Formasyonu Bileşenleri Nelerdir?

Her mum grafik dört temel bileşenden oluşur. Bunlar şöyle sıralanır:

     1.Açılış Fiyatı: Açık fiyat, belirli bir zaman diliminde bir varlığın işlem gördüğü ilk fiyattır. Mum grafiğin üstünde veya altında “fitil” veya “gölge” olarak bilinen ince çizgi ile temsil edilir.

     2.Kapanış Fiyatı: Kapanış fiyatı, belirli bir zaman diliminde bir varlığın işlem gördüğü son fiyattır. Renkli veya içi boş olan mum gövdesi ile temsil edilir.

     3.Yüksek Fiyat: Yüksek fiyat, belirli bir zaman diliminde varlığın fiyatının ulaştığı en yüksek noktayı temsil eder. Gövdenin üst kenarı veya grafiğin üst fitili ile gösterilir.

     4.Düşük Fiyat: Düşük fiyat, belirli bir zaman diliminde varlığın fiyatının eriştiği maksimum düzeyde düşük noktayı temsil eder. Gövdenin alt kenarı veya mum grafiğin alt fitili ile gösterilir.

Mum grafiğin gövdesi renkli veya içi boş olabilir. Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse gövde genel olarak yeşil renktedir ve bu da bir yükseliş grafiğinin gösterimidir. Bu, satın alma baskısının zaman diliminde daha güçlü olduğunu ve fiyatın arttığını gösterir. Öte yandan, eğer kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse gövde genellikle kırmızı renktedir ve bu da düşüş grafiğini gösterir. Bu, satış baskısının daha güçlü olduğunu ve fiyatın düştüğünü gösterir.

Mum Formasyonları Bize Ne Anlatır?

  • Mum grafikler, piyasa katılımcılarının kolektif duygularını yansıtır. Genellikle yeşil olan boğa grafikleri, potansiyel yukarı yönlü fiyat hareketini düşündüren satın alma baskısını ve olumlu duyguyu gösterir. Tersine, tipik olarak kırmızı olan düşüş şamdanları, potansiyel aşağı yönlü fiyat hareketinin sinyalini vererek satış baskısını ve olumsuz hissiyatı gösterir.
  • Bazı mum grafikler potansiyel trend dönüşlerini gösterebilir. Örneğin, küçük bir gövde ve uzun bir alt fitil ile karakterize edilen bir “çekiç” veya “kayan yıldız” oluşumu, bir düşüş trendinden bir yükseliş trendine veya tam tersine dönüş sinyali verebilir. Borsacılar, pazardaki potansiyel giriş veya çıkış noktalarını belirlemek için bu oluşumları kullanır.
  • Mum grafikler, piyasadaki fiyat konsolidasyonu veya kararsızlık dönemlerini de gösterebilir. Açılış ve kapanış fiyatlarının yaklaşık olarak aynı olduğu “doji” oluşumları, alıcı ve satıcıların eşit bir şekilde eşleştiğini ve potansiyel bir trendin tersine dönebileceğini veya devam edebileceğini düşündürür.

Mum Formasyonu Çeşitleri

Her biri kendi yorumuna ve önemine sahip çok sayıda mum formasyonu mevcuttur. Burada, kripto ticaretindeki en popüler ve yaygın olarak tanınan oluşumlardan bazılarını inceleyeceğiz:

     1.Asılı adam ve çekiç: Çekiç ve asılı adam oluşumları, küçük bir gövde ve uzun bir alt fitil ile karakterize edilir. Bir düşüş trendinden sonra ortaya çıkan çekiç, potansiyel bir yükseliş dönüşüne işaret ederken bir yükseliş trendinden sonra ortaya çıkan asılı adam, potansiyel bir düşüş eğilimine işaret eder.

     2.Yutan (Ayı/Boğa) Formasyonlar: Yutan formasyonlar, ikinci grafiğin gövdesinin birinci grafiğin gövdesini tamamen sardığı iki mum formasyonundan oluşur. Bir boğa yutma modeli, düşüş trendinden sonra oluşur ve potansiyel bir yükseliş dönüşünü gösterirken yutan ayı modeli bir yükseliş trendinden sonra oluşan ve potansiyel bir düşüş eğilimini gösteren bir oluşumdur.

     3.Doji: Doji oluşumları, neredeyse eşit olan açılış ve kapanış fiyatlarına sahiptir, bu da küçük veya var olmayan bir gövdeyle sonuçlanır. Doji mumları, piyasada kararsızlığa işaret eder ve çevredeki fiyat hareketine bağlı olarak potansiyel trend tersine dönüşlerine veya devamlarına işaret edebilir.

     4.Delen Mumlar: Bu özel mum çubuğu oluşumu, uzun ve aşağı yönlü bir kırmızı mumdan sonra oluşan uzun yeşil bir mumun gelmesiyle gerçekleşir. Düşen bir trendin sonunda ortaya çıkar. Her iki mumun açılış ve kapanış fiyatları arasında bir boşluk vardır. Yeşil mumun, kırmızı mumun gövdesinin yaklaşık yarısı üzerinde kapandığına dikkat etmek önemlidir. Bu, boğaların mevcut fiyat seviyesinde satın almak için önemli bir ilgi gösterdiğini gösterir.

Gelişmiş Mum Grafik Teknikleri ve Ticaret Stratejileri

Mum formasyonların temel anlayışı üzerine inşa edilen ileri düzey borsacılar, ticaret kararlarını geliştirmek ve tek bir analiz metoduna bağlı kalmamak için genellikle çeşitli teknikler ve stratejiler kullanırlar. İlk olarak borsacılar, herhangi bir mum formasyonunun potansiyel trendini kafalarında kesinleştirmek için bir mum formasyonunun oluşumu sırasındaki yüksek işlem hacmini, hacim analizi ile doğrular. Örneğin, yüksek işlem hacmiyle birlikte bir yükseliş tersine dönüş modeli oluşuyorsa bu daha güçlü bir satın alma baskısı anlamına gelir ve başarılı bir tersine dönüş olasılığını artırır.

Ayrıca borsacılar belirli bir zaman aralığında analizlerini yaparken tek bir formasyona bağlı kalmamak için belirli bir formasyonu izleyen başka bir kalıp arayışına girer, bu da beklenen senaryonun gerçekleşme ihtimalini artıran bir durum haline gelir. Örneğin, bir boğa yutma kalıbı ve ardından bir çekiç oluşumu, yükseliş sinyalini güçlendirebilir.

Son olarak yaygın bir strateji haline gelen sistem ise trendleri doğrulayan formasyonların analizidir. Bir yükseliş trendi sırasında bir yükseliş formasyonu oluştuğunda veya bir düşüş trendi içinde bir düşüş kalıbı ortaya çıktığında trendin devam ettiğini teyit eder. Ayrıca mum grafik tekniklerinin yanında Elliot Wave, ITB Analizi gibi araçlar yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.