Skip to main content

CFTC Başkanı Rostin Behnam, Napoli’de 26 Ocak’ta yaptığı konuşmada, kripto para ve dijital varlık düzenlemelerinin mevcut durumu hakkında ciddi kaygılarını ifade etti.

Rostin Behnam, 26 Ocak’ta Napoli’de gerçekleştirdiği ayrıntılı bir konuşmada, Bitcoin ETF‘lerinin onaylanmasının ardından, düzenleyicilerin henüz tam olarak düzenlenmemiş bu alandaki faaliyetlerini yoğunlaştırmaları gerektiğini belirtti.

Behnam, kripto para ve dijital varlık düzenlemeleri konusunda mevcut durumla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Konuşmasında, hızla gelişen dijital varlık sektöründeki zorluklara ve düzenleyici açıklara dikkat çekerek, geniş çaplı federal denetimin zorunluluğunu vurguladı.

Kapsamlı Düzenlemenin Önemi

Behnam’ın sözlerinde öne çıkan ana konu, dijital varlıkların nakit piyasaları için bütünlüklü bir yasal çerçevenin eksikliğiydi.

Behnam, özellikle işlem yerleşimi, çıkar çatışmaları, veri raporlaması, siber güvenlik ve müşteri koruması gibi piyasa bütünlüğü açısından hayati önem taşıyan alanlarda düzenlemenin olmamasından kaynaklanan riskler ve belirsizlikler üzerinde durdu.

Behnam, bu düzenleyici eksikliğin kripto para piyasasında belirsiz ve tutarsız uygulamalara sebep olduğunu vurguladı. Ayrıca, SEC tarafından spot Bitcoin borsa yatırım ürünlerine (ETP’ler) ilişkin başvuruların onaylanmasına da değindi.

Kripto paraların mevcut finansal sistemlere dahil edilmesi yolunda bir adım olarak bu onayları kabul etse de, Behnam, bu tür onayların sektörün kapsamlı bir şekilde düzenlendiği anlamına gelmediği konusunda uyarıda bulundu.

Önleyici Yaklaşım

Behnam’ın konuşması, kripto alanında CFTC‘nin önleyici tedbirlerini de öne çıkardı. Mali Yıl 2023’te CFTC tarafından açılan davaların yaklaşık yarısının dijital varlıkla ilgili olduğunu belirterek, bu durumun kurumun yetki alanındaki uyuma yönelik kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

CFTC‘nin dijital varlık spot piyasaları üzerindeki doğrudan yetkisinin sınırlı olmasına rağmen, bu adımlar, dalgalı kripto para sektöründe piyasa bütünlüğünü ve yatırımcı korunmasını sağlamaya yönelik önemli bir odaklanmayı temsil ediyor.

Konuşmasının sonunda Behnam, kripto para piyasalarını etkin bir şekilde yönetmek için federal düzeyde yasal düzenlemelere olan acil ihtiyacı tekrarladı. Dijital varlık alanında yeniliği ve büyümeyi desteklerken, piyasa istikrarını ve yatırımcı güvenliğini sağlayacak dengeli bir yaklaşımın önemini vurguladı.

Bu konuşma, CFTC‘nin dijital varlıkların gelişen dünyasına karşı aldığı aktif tutumu gösteriyor ve bu dinamik alanda kapsamlı yasal düzenlemeler ve etkin denetimin gerekliliğini ön plana çıkarıyor.

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.